Muallim Naci Kimdir, Eserleri Nelerdir, Edebi Kişiliği, Görüşleri

Tanzimat Dönemi’nin en önemli şairlerinden biri olan Muallim Naci, asıl adı Ömer olan ve 1850 yılında İstanbul’da dünyaya gelen bir yazardır. Döneminin en önemeli yazar ve şairlerinden olmasının yanında Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir.

Muallim Naci, Hulusi mahlasıyla birçok yazı yazmış ve bunun yanında Anadolu ve Rumeli’nin pek çok kentinde bulunmuştur. Küçük yaşlarda şiire ilgi duyan Naci, döneminin en önemli gazetelerinden biri olan Türcüman-ı Hakikat’e şiirlerini göndererek edebiyat hayatına ilk adımları atmıştır. Gazeteye gönderdiği şiirler zamanla yankı bulan ve oldukça beğenilen Muallim Naci, daha sonra yaşamında gerçekleştirdiği farklı faaliyetler ile adından söz ettirecek ve ilerleyen zamanlarda Tercüman-ı Hakikat gazetesinin yönetmenliğine kadar yükselecektir. Ayrıca ünlü şair ve yazarın tek başına 58 sayıdan oluşan Mecmua-i Muallim adlı bir dergi çıkararak önemli bir başarıya imza attığını da söylemeden geçmeyelim.

Muallim Naci ve Edebi Kişiliği

 • Muallim Naci, Tanzimat Dönemi sonrası Türk Edebiyatı’nın ikinci kuşağında yer alır ve yetiştirme tarzı açısından klasik edebiyat anlayışına sahiptir.
 • Şiirlerinde zevk ve şekil bakımından Ziya Paşa’ya benzer. Ayrıca klasik şiire bağlı kalmış bir kişiliktir.
 • Sanatı hayatının ilerleyen dönemlerinde Batı Edebiyatı’nı tanıması şiirlerini yenileme çalışmalarına girmesine neden olmuştur.
 • Galatasaray Lisesi’nde ve Mekteb-i Hukuk’ta uzun zaman edebiyat dersleri verdi.
 • Yazdığı şiirler nedeniyle eski edebiyatın temsilcisi olarak gösterildi ve bu şiirleri genelde aruzla ve divan edebiyatının her türünde yazılış şiirlerdi. Buna rağmen hiçbir zaman yeni edebiyata karşı çıkmadı ve aynı şekilde hiçbir zaman eskiyi savunan bir yazar olmadı. Tabi bunların yanı sıra divan şiirini kurallarını da genelde tam olarak uygulamadı.
 • Eleştirilerinde ise çoğunlukla dilbilgisi ve aruza bağlı kalınması üzerinde yoğunlaştı.
 • Çevresinde yer alan genç şairler ile girdiği tartışmalar, bulunduğu dönem içerisinde Türk Edebiyatı’nın farklı bir bakış açısı kazanmasına yardımcı oldu.
 • Diğer yandan Servet-i Fünun yazarlarının çoğunda önemli etkiler bıraktı.
 • Sözlük çalışması yapmasının yanında Edebiyat Tarihi çalışmalarında bulundu ve bu çalışmaları ile oldukça dikkat çekti.
 • Victor Hugo, Sully Prudhomme, Alfred de Musset ve Emile Zola gibi yazarların eserlerini Türkçeye çevirdi.

Muallim Naci Şiirle İlgili Görüşleri

 • Şiirin en beliğ söz olduğunu ifade etmiştir.
 • Şiirde vezin ve kafiye hatalarının olmaması gerektiğini savunmuştur.
 • Hayal unsurlarının şiir içerisinde çok iyi kullanılması gerektiğini ve hayalin hakikati süslediğini öne sürmüştür.
 • Bir şairin her zaman gelişen ve ilerleme gösteren bilimden faydalanması gerektiğini söylemiştir.
 • Edebiyatçının tam olarak görevinin halkın fikirlerini terciye etmek ve bunun yanında yükseltmeye çalışmak olduğunu belirtmiştir.
 • Hicve ve hezeliyata hiçbir zaman yakın olamamıştır.
 • Harabatiliğe genelde sıcak bakmayan bir şairdir.
 • Türk şairlerinin Arap ve Acem edebiyatlarından faydalanması gerektiğini savunmuştur.
 • Şiirin her zaman milli bir bakış açısı ile yazılması gerektiğini ileri sürmüştür.
 • Halk edebiyatını genelde bayağı bulmasının yanında çok fazla değer vermemiştir.


Kaynak: https://www.bilgeustam.com/muallim-naci-kimdir-eserleri-nelerdir-edebi-kisiligi-gorusleri-105/